Välkommen till Amourella's !

( For English visitors please scroll down )

 

Jag som finns bakom stamnamnet Amourella's heter Ulrika och jag bor i Kinna, Marks Kommun, 3 mil söder om Borås. ( Sverige/Sweden )

Jag är medlem i FHK , Ragdollklubben och SRC och följer deras avelsprogram. Mer om avel kan du läsa här.

Vi prioriterar varaktiga och kärleksfulla hem till våra kattungar och målet är att föda upp sociala och välmående Ragdoll i första hand till sällskap. Jag vill gärna ha personlig kontakt med den som köper en liten kattunge av oss, men mail är en jättebra första kontakt!   Här är Du som köpare också alltid varmt välkommen att hälsa på Din nya familjemedlem så ofta Du vill innan Ni hämtar hem henne eller honom.

Alla kattungar - både hemma hos oss och i foderhem, föds upp i en ren och fräsch miljö med mycket kramar och gos. De rör sig fritt i hemmet och växer upp i en kärleksfull miljö tillsammans med mig och mina barn som ideligen pysslar om dom. En del av kattungarna kommer även vara hundvana vid leverans :)      

Våra katter har fri tillgång till Royal Canins torrfoder och de får blötmat en gång varje dag. Till katternas toalett använder vi kattsanden EverCleen med Lavendel. 

Alla våra katter är försäkrade i Agria.

När en kattunge flyttar är han/hon minst 12 veckor gammal, van vid hemmets alla ljud, grundvaccinerad, veterinärbesiktad ( ej äldre än 1 v ) och chippad.  Självklart medföljer stamtavla och ett kattungepaket med bla mat som ungen känner igen.

Välkommen igen till Amourella´s!

 / Ulrika  

 

 

 

      Välkomna!

Mail:  info@amourellas.se

 

Welcome to Amourella´s!

 



My name is Ulrika and I live with my family in Kinna, south of Borås. (Sweden / Sweden)

I am a member of FHK , RC and SRC and follow their breeding program. 

We prioritize permanent and loving homes for our kittens and the goal is to raise social and healthy Ragdoll primarily for pet. ( Kittens for breeding are only sold to registered breeders! ) I'd love to have personal contact with those who purchase a small kitten from us, but email is a great first contact!

All kittens - both at our home and in fostererhome, are kept in a clean and fresh environment with plenty of hugs and cuddling. They move freely in the house and growing up in a loving environment with us and our children who continually caring for them. Some of the kittens will also be dog accustomed by delivery :)

Our cats have free access to Royal Canin dry food and they get wet food once each day. The cat's toilet, we use cat sand EverCleen with Lavender.

All our cats are insured by Agria.

When a kitten moves he / she is at least 12 weeks old, used to home all sounds,  vaccinated, dewormed, vet inspected (not older than 1 week ) and id-chipped. Of course accompanying pedigree and a kitten pack.

Welcome!


  / Ulrika